RSS

TK Talking book(นิทานเรื่อง ดอกรักสัตว์แสนรู้ )

               หลังจากวันที่ได้ไปอบรมที่โรงแรมแม็กซ์ก็ได้แผ่น CD ติดไม้ติดมือกลับมาฝากเด็กนักเรียนที่โรงเรียน มีอยู่แผ่นหนึ่งค่ะที่นักเรียนสนใจ และอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากก็คือ แผ่นสีแดงๆ ชื่อว่า    TK Talking book  หรือรูปแบบหนังสือเสียง วันนี้มีสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนทำการสอนก็ให้นักเรียนฟังและดูนิทานเรื่อง ดอกรักสัตว์แสนรู้ นักเรียนในห้องตั้งใจดูกันเป็นอย่างมาก สิ่งที่ได้พบเห็นก็คือเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของนักเรียน  TK Talking book  เป็นสื่อการสอนที่ดีมากค่ะ จะมีตั้งแต่ ชั้นอนุบาล,ชั้นประถมต้น,ชั้นประถมปลาย มีนิทานหลายเรื่องเหมาะกับนักเรียนแต่ละช่วงวัยน่าสนใจมากค่ะ

           รูปภาพหนังสือเสียง

              หนังสือเสียง (Talking book) คือ สื่อที่นำหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาอ่านบันทึกเสียง หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาเป็นแผ่น CD

เด็กๆ กำลังให้ความสนใจกับหนังสือเสียง ตั้งใจดูกันมากเลยค่ะ 

โฆษณา
 

สอนการใส่วีดีโอ youtube ใน PowerPoint

 

ใช้โปรแกรม Paint วาดรูป Angry Birds

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ระดับ ประถม โรงเรียนเกล็ดแก้ว

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

 

สอนคอมพิวเตอร์อนุบาลฝึกทักษะการใช้เมาส์

1.เสริมนับเป็ด
2. เสริมระบายสี
3.ผัก-ผลไม้
4. ตัดหญ้า
5.เงาภาพ
6.หาทางกลับบ้าน
7.จับคู่ภาพ-อักษร
8.เปิดหาภาพตามแบบ
9.เติมเลขตามลำดับ
10.นับจำนวนตามภาพ
11.ทำขนมเค้ก
12.ฝึกความเร็ว คุ๊กกี้
13.ขายไอศครีม
14. ทำความสะอาดสวน
15.จัดห้อง
16.เก็บห้อง
17.ไทยอารบิค
18.บวก 1 หลัก
19.เติมอักษรไทยตามภาพ
20.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์1
21.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์2

 

Tablet คืออะไร

 
วีดีโอ

คอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมค่ะ

เป็นวีดีโอใช้สอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหากระทัดรัด ประกอบกับเพลงช่วยให้จำง่ายขึ้น และสร้างความพลิดเพลินแก่ผู้ที่ได้เยี่ยมชมนะค่ะ ขอขอบคุณ คุณปิยะธิดา ทุมปัดชา เจ้าของผลงานค่ะ

 

มีภาพการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนมาฝากค่ะ แท็บเล็ตเพื่อน้องด้อยโอกาส

 
 
 
 
 
 

>>>>>แท็บเล็ตเพื่อน้องด้อยโอกาส….หากพูดถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีสติปัญญาและความเอื้ออาทร เพื่อรองรับการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกแล้ว ในยุคปัจจุบันนี้คงไม่พ้นนโยบายแจกแท็บเล็ตของรัฐบาลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ เพราะนโยบายนี้นับว่าเป็นการพัฒนาและประยุกต์สารสนเทศและความรู้ของผู้เรียน ทั้งยังเป็นการลดช่องว่างของความรู้ (knowledge gap) และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศ (digital divide) อีกด้วย แต่เนื่องจากเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงยังคงตั้งตารอการจัดสรรแท็บเล็ตจากรัฐบาล
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอปัว เป็นอำเภอรอบนอกของจังหวัดน่าน ก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาในครั้งนี้ แต่มีความโดดเด่นกว่าสถานศึกษาแห่งอื่นคือ ได้เริ่มดำเนินการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อลดช่องว่างของความรู้และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 แล้ว ทั้งนี้ด้วยเหตุว่ามีผู้ใหญ่ใจดีในนาม “มูลนิธิเวปทูไทย” ที่ได้ร่วมวางแผนพัฒนาผู้เรียนในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยจัดสรรคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งจัดครูผู้สอนมาช่วยสอนในโรงเรียนตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนด และในปี 2555 นี้ ได้จัดสรร iPad มาเพื่อใช้กับนักเรียนและพัฒนาครูไปพร้อมๆ กัน แต่จำนวนยังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน ยังต้องจัดปฏิทินการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับผู้เรียนทุกระดับ
ซึ่งสอดคล้องกับที่ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยว่า ได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้วย iPad ที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งแจกให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี โดยทางโรงเรียนจะใช้ iPad เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะการฟัง การคิด การอ่าน การเขียนซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในระดับต้นๆ ที่ต้องปลูกฝังในผู้เรียนวัยนี้ ทั้งยังช่วยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้จักสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการนำเสนอความเห็น และเกิดความร่วมมือ และได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นอกจากนี้ การเรียนรู้นั้นไม่ได้มีเพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เมื่อเวลาออกไปนอกห้องเรียนนักเรียนยังสามารถนำเครื่องไปใช้เพื่อเก็บ ข้อมูลในสิ่งที่พบเจอได้ด้วย ทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังพบว่า ได้มีการนำ iPad ไปใช้ในการเรียนรู้กับเด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา เด็กแอลดี หรือแม้แต่เด็กพิการ ก็ทำให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่กำหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อก้าวสู่อาเซียนในอนาคต ผู้เรียนทุกคนทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการระดมทรัพยากรสู่สถานศึกษาโดยไม่มีการจำกัดจำนวน การช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงในการเสียสละเพื่อเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สังคมได้หยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง เพราะไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้ แต่เป็นผู้สนับสนุน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันแก้ปัญหา สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านได้อย่างประทับใจจริงๆ
ขอขอบพระคุณ  บทความโดย นายดรุณ ไชยธวัช ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2